Познайте дестинацията – Загадка #30 – 25. 04. 17

912
loyal-travel-познайте-дестинацията-загадка-30

След хиляди регистрирани отговори и множество участници, включили се в играта на Loyal Travel „Познайте дестинацията„, дойде време и за последната ни загадка! На финала на поредицата ни от игри ще ви доближим за последен път до шанса да се превърнете в големия ни победител! Наградата, която ви очаква е ваучер на стойност 500 лв. за едно незабравимо пътуване с туристическа агенция Loyal Travel! Вижте кратките ни насоки към последното ни предизвикателство и дайте вашето предположение…

Жокери към загадка #30 от „Познайте дестинацията“

 • Пещера, открита през 1921 година с обща дължина 2442 метра, височина от 60 метра и площ – 20 400 м².
 • Голямата зала в пещерата носи името „Олтара“. В нея при разкопки са открити някои от най-интересните останки от времето на неолита.

Сигурни сме, че вече се досещате къде се намира търсеното място! За да участвате, регистрирайте отговора си като коментар, изписан на кирилица под публикацията!

Следващият понеделник ще обявим името на седмичния ни победител, който ще получи забавна настолна игра „Запомни ме“. На 10 май 2017 година ще стане ясно и името на големия победител в „Познайте дестинацията“! Следете нашия блог и официалната ни Facebook страница, защото този късметлия може да сте точно вие!

Пожелаваме ви късмет!

Отговор на загадката и победител на седмицата

Мястото, което тази седмица трябваше да откриете беше прекрасното българско съкровище – Деветашка пещера. Победителката, която на случаен принцип беше изтеглена в нашата томбола е Соня Григорова! Поздравления на последната ни седмична победителка и успех на всички, участвали в поредицата ни от загадки, защото тегленето на голямата ни награда – тепърва предстои!

Списък с всички загадки от играта

132 КОМЕНТАРИ

 1. Деветашката
  пещера,
  намираща се близо до село Деветаки, община Ловеч, е сред
  най-големите пещери в България.

  Разположена
  е на около 7 km от Летница и на 15 km
  североизточно от Ловеч, близо до село Деветаки,
  на източния бряг на река Осъм. Достъпът до пещерата е по пътека, дълга
  над километър, която започва малко след отбивката от пътя Ловеч – гр. Левски за село
  Деветаки в източна посока, но при влажно време е затруднен. След моста има
  оформен импровизиран паркинг в тревата. Алтернативен път (по-подходящ за малки
  деца и възрастни хора, тъй като не е стръмен) води до паркинг на около 50 m от
  пещерата – пътят към него е малко след отбивката за село Деветаки (посока Ловеч
  – Левски).

  Открита
  е през 1921 г. Нейната обща дължина е 2442 m, площта –
  20 400 m², а височината – 60 m.

  На
  около 40 m навътре от входа има просторна зала с площ 2400 m². Вътре в пещерата
  има два клона, през единия от които протича рекичка, а другият е сух и топъл.
  Има красиви сталактити и сталагмити. Сводовете на
  входа са внушителни.

  Зала
  в пещерата носи името „Олтара“. В нея при разкопки от Регионалния
  исторически музей, Ловеч са открити някои от най-интересните останки
  от времето на неолита по българските земи.
  Включени са в експозицията на Музейна
  сбирка „Васил и Атанас Атанасови“.

  Освен
  с археологическите находки пещерата е известна и с многообразието от обитатели.
  Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници през юни и юли
  изцяло се затваря за посетители. Там обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга),
  южен гребенест тритон, жаба дървесница,
  обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка
  (включена в Световния
  червен списък), 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които
  включени в Червената книга,
  34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на
  България, а 15 – в световния червен списък) и 15 вида прилепи.

  От
  отложения от късен вюрм (среден палеолит) в пещерата са намерени и изследвани
  от проф. Златозар Боев костните останки на общо 136 вида птици – над 1/3
  от състава на съвременната орнитофауна на страната. С това Деветашката пещера
  се нарежда на първо място сред палеоорнитологичните находища в България.